Succesvol Afdelingsmanagement

Een logisch stappenplan voor elke manager

De schrijver 

Frank heeft Succesvol Afdelingsmanagement geschreven in 2010. In zijn jaren als interim manager en als afdelingsmanager ontdekte hij wat effectief was en wat niet. Hieruit destilleerde zich de piramide methode zoals beschreven in dit boek.
Gekozen is voor een concrete, directe, en no-nonsens stijl. Hoewel de methode zich laat verankeren in gangbare management- en leiderschapstheorie wordt die stap hier niet gemaakt. Frank is een ervaren manager die zijn ervaring methodisch, praktisch en handzaam wil overdragen aan andere managers. Dit boek is door hem niet bedoeld als een wetenschappelijke verhandeling.

Sinds eerste verschijnen in 2010 is de methode door veel lezers met succes toegepast in velerlei bijzonder verschillende organisaties. Tot op heden immer met succes.

Frank zelf heeft inmiddels met succes verschillende directiefuncties vervuld in het bedrijfsleven; daarbij zijn managers expliciet of impliciet coachend aan de hand van deze methode. Deztoets aan de praktijk is belangrijk. Uw feedback over het gebruik van de methode en uw resultaten daarmee stel ik zeer op prijs. Graag uw terugkoppeling (al dan niet geanonimiseerd) via de pagina  Contact

Sinds begin 2017 heeft Frank zich intussen gevestigd als zelfstandig interim manager. Naast activiteiten als Interim Manager is hij ook te benaderen voor coaching of sparring via  FRANK SCHAAIJ INTERIM MANAGEMENT .